D-kullen

4 Hanar & 2 Tikar   
    Födda 12 November